Privacybeleid

1.1
Indien u een bestelling plaatst bij Vevina® worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Vevina®.

1.2
Vevina® zal uw gegevens in geen geval verkopen en uitsluitend ter beschikking stellen van derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een bestelling of naleving van een overeenkomst.

1.3

Vevina® respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. De verwerking van de gegevens van de afnemer geschiedt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

1.4
Vevina® maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

1.5
De Koper heeft onverwijld recht op inzage in de gegevens die door Vevina® over de persoon van de Koper zijn opgenomen. De Koper is te allen tijde gerechtigd wijziging of verwijdering van de gegevens te verlangen.